آمریکاییها راه مقابله با کشتی ایران را یاد گرفته‌اند

حواشی - 27 شهریور 1401 ساعت 23:48 - 13.8K بازدید

آمریکاییها راه مقابله با کشتی ایران را یاد گرفته‌اند

خدایی: اگر روسیه در مسابقات بود از مدالهایمان کم می‌شد

دیدگاه ها