ناهید کیانی: ازدواج مانع موفقیت نیست

مصاحبه اختصاصی - 23 شهریور 1401 ساعت 18:56 - 13.6K بازدید

ناهید کیانی: فضای ورزش با زندگی عادی کاملا متفاوت است ولی زندگی هر شخصی از جایی تغییر می کند. 

در حال حاضر به ازدواج فکر نمی کنم ولی ممکن است هر لحظه پیش بیاید. به نظر من هرچیزی در زندگی انسان لازم است.

همانطور که می گویند فضای مجازی مانع پیشرفت انسان می شود در صورتی که استفاده درست از آن باعث پیشرفت انسانها می شود.

دیدگاه ها