خسرو حیدری نه بهترین انتخاب بود و نه بدترین

حواشی - 18 شهریور 1401 ساعت 11:28 - 4.7K بازدید

هاشم بیگ زاده: خسرو حیدری نه بهترین انتخاب برای دستیاری ساپینتو بود و نه بدترین انتخاب برای این پست است

دیدگاه ها