مى خواهيم توانايى بوكس ايران را به دنيا نشان دهيم

بوکس - 12 شهریور 1401 ساعت 16:07 - 2.3K بازدید

عليرضا استكى، سرمربى تيم ملى بوكس:

مى خواهيم توانايى بوكس ايران را به دنيا نشان دهيم

احيا كردن امير على اكبرى بعد از دو باخت سخت بود

دیدگاه ها