اسماعیلی: توهین دسته جمعی باعث شد سوتها برگردد

لیگ برتر - 28 مرداد 1401 ساعت 00:53 - 6K بازدید

اختصاصی با سرپرست نساجی پس از شکست برابر سپاهان

اسماعیلی: توهین دسته‌جمعی باعث شد سوتها برگردد

دیدگاه ها