شهاب زاهدی: اسکوچیچ به من انگیزه زیادی داد

حواشی - 27 مرداد 1401 ساعت 00:18 - 2.4K بازدید
0
اشتراک

شهاب زاهدی: اسکوچیچ به من انگیزه زیادی داد
گفتگو با شهاب زاهدی درباره وضعیت تیم ملی و احتمال دعوت شدنش

دیدگاه ها