زاهدی: از شاختار پیشنهاد داشتم ولی ریسک نکردم

حواشی - 26 مرداد 1401 ساعت 23:56 - 2.2K بازدید
0
اشتراک

شهاب زاهدی: از شاختار پیشنهاد داشته و دارم ولی چون وضعیت اوکراین مبهم است ریسک نکردم
گفتگو با شهاب زاهدی درباره وضعیت حضور در لیگ اوکراین و انتقال به مجارستان

دیدگاه ها