داوری مسابقات کشوری فیتنس بسیار حساس خواهد بود

سایر رشته ها - 26 مرداد 1401 ساعت 18:00 - 472 بازدید

داوری مسابقات کشوری فیتنس بسیار حساس،  علمی و اصولی خواهد بود

صحبت های رامین ارشادی رییس کمیته داوران  مسابقات فیتنس و بدنسازی

دیدگاه ها