چرا باید داوران زن برای مسابقات مردان قضاوت کنند؟

مصاحبه اختصاصی - 25 مرداد 1401 ساعت 23:00 - 25.8K بازدید

صحبت‌های هاجر دباغی درباره دعوت از داوران زن برای قضاوت مسابقات مردان

دیدگاه ها