مورایس: خوشحالم هواداران به تیم ایمان دارند

لیگ برتر - 24 مرداد 1401 ساعت 02:19 - 101.3K بازدید

مصاحبه با ژوزه مورایس سرمربی بزرگ و پرتغالی باشگاه سپاهان اصفهان

دیدگاه ها