خیبری: پرسپولیس به معنای واقعی خصوصی شده

لیگ برتر - 23 مرداد 1401 ساعت 14:36 - 36.5K بازدید
5
اشتراک

 خبیری: با وارد شدن پرسپولیس به بورس رویای ۴۰ ساله خصوصی شدن پرسپولیس به حقیقت پیوست.

دیدگاه ها