احمد مددی: رنگ چمن ورزشگاه آزادی طبیعی است

حواشی - 22 مرداد 1401 ساعت 22:59 - 2.5K بازدید

توضیحات احمد مددی مدیر ورزشگاه آزادی درباره کیفیت و رنگ چمن ورزشگاه آزادی

دیدگاه ها