مظاهری: فقط برنامه های مورایس را در زمین پیاده کردیم

لیگ برتر - 21 مرداد 1401 ساعت 22:12 - 2.4K بازدید

 فقط برنامه های مورایس را در زمین پیاده کردیم،به تیم ملی 1000 درصد فکر می کنم.

دیدگاه ها