صفیری: هر سال مردودی در تست زیاد داشتیم

حواشی - 11 مرداد 1401 ساعت 13:54 - 1.2K بازدید

مسعود صفیری : هر سال مردودی در تست زیاد داشتیم  

صفیری: داوران معروف باید مدیریت شوند

دیدگاه ها