رونمایی از سردیس شهید هادی

کشتی - 11 مرداد 1401 ساعت 11:54 - 764 بازدید

رونمایی از سردیس شهید هادی  

مراسم خاص در خانه کشتی با حضور بنا و درستکار

دیدگاه ها