فازمتر: قسمت آخر فصل دوم پادکست ورزش سه

پادکست فازمتر - 08 مرداد 1401 ساعت 18:15 - 942 بازدید

پنجشنبه 8 مرداد :  قسمت آخر فصل دوم پادکست ورزش سه

فازمتر امروز با تسلیت آغاز می شود  

فازمتر امروز فصل دوم را برای شروعی قوی تر در وصل سوم به پایان می برد

فازمتر امروز آغاز فصل سوم را اعلام می کند

فازمتر رو می تونید در کست باکس هم بشنوید

دیدگاه ها