فازمتر: درویش راضی، یحیی ناراضی؛ شیخ بره پرسپولیس؟

پادکست فازمتر - 05 مرداد 1401 ساعت 23:28 - 11.1K بازدید

پنجشنبه 4 مرداد :  درویش راضی، یحیی ناراضی؛ شیخ بره پرسپولیس؟

فازمتر امروز از رو اوردن برخی باشگاه به خرید چندباریه یه بازیکن خواهد گفت

فازمتر امروز از پا درمیونی آقای فرگوسن در دوران باز نشستگی می گوید

فازمتر امروز از شاکی شدن اقای گل محمدی خبر می دهد

فازمتر رو می تونید در کست باکس هم بشنوید

دیدگاه ها