فازمتر:هفته آخر لیگ نیاین آجر پرت کنین طرف من!

پادکست - 04 مرداد 1401 ساعت 22:56 - 3.3K بازدید

پنجشنبه 4 مرداد :  از الان بگم؛ هفته آخر لیگ نیاین آجر پرت کنین طرف من!

فازمتر امروز از نتایج قرعه کی لیگ برتر خواهد گفت

فازمتر امروز از آغاز اعتراضات تیم های مختلف از هفته دوم به بعد می گوید

فازمتر امروز از فروش رفتن کمربند ممد علی می گوید، لطفن دیگر تماس نگیرید.

فازمتر رو می تونید در کست باکس هم بشنوید

دیدگاه ها