هشدار رییس هیات فوتبال بابل به شایعه سازان

لیگ 1 - 25 تیر 1401 ساعت 12:19 - 2.9K بازدید
0
اشتراک

هشدار رییس هیات فوتبال  بابل به شایعه سازان

 

مهدی بادیکناری رییس هیات فوتبال بابل با انتقال سهمیه لیگ یکی این شهرستان به شهری به دیگر مخالفت کرد.

 

گفت و گو: امیر صالحیان

دیدگاه ها