فازمتر: نصف خوبای پرتغال تو نصف جهان جمع شدن

پادکست فازمتر - 14 تیر 1401 ساعت 20:58 - 3.4K بازدید

سه شنبه ۱۴ تیر: نصف خوبای پرتغال تو نصف جهان جمع شدن  

فازمتر امروز بازهم از سقف قرار داد خواهد گفت  

فازمتر امروز  سپاهان پرتغالی و کادر خفنش رو بررسی خواهد کرد

فازمتر امروز از بازیکنی می گوید که بعد از چمپیونز لیگ سر از لیگ دسته هفتم در آورد

فازمتر رو می تونید در کست باکس هم بشنوید

دیدگاه ها