لحظاتی از جلسه هم اندیشی سازمان لیگ فوتسال

فوتسال - 13 تیر 1401 ساعت 16:02 - 697 بازدید

لحظاتی از  جلسه هم اندیشی نمایندگان سازمان لیگ فوتسال کشور که هم اکنون در هتل المپیک در حال برگزاری است

دیدگاه ها