محمد ربیعی: هفتاد و پنج درصد تیم حفظ شد

لیگ برتر - 12 تیر 1401 ساعت 19:50 - 858 بازدید

هفتاد و پنج درصد تیم حفظ شد

ربیعی: این استثناییست که ما چهار سال است با همیم

دیدگاه ها