حضور مدیرعامل صنایع ملی مس در اولین تمرین

لیگ برتر - 12 تیر 1401 ساعت 18:50 - 1.8K بازدید

حضور مدیرعامل شرکت صنایع ملی مس ایران در اولین تمرین مس شاگردان محمد ربیعی

دیدگاه ها