منصوریان: یخچالی که به من دادند از طبقه دوم سقوط کرد

ایران - 10 تیر 1401 ساعت 18:45 - 20.4K بازدید

بیرانوند دست و پاش خیلی بلنده؛

علیرضا منصوریان پس از بازی دوستانه: یخچالی که به من دادند از طبقه دوم سقوط کرد

دیدگاه ها