شوخی شمسایی با عادل فردوسی پور پشت تلفن

حواشی - 10 تیر 1401 ساعت 17:04 - 29.6K بازدید

شوخی وحید شمسایی با عادل فردوسی پور پشت تلفن؛

شنیده‌ام هم پست هستیم و جفت‌مان باید مهاجم بازی کنیم

دیدگاه ها