قاضی زاده هاشمی: وزیر ورزش باید پولادگر را توجیه کند

کشتی - 10 تیر 1401 ساعت 12:13 - 7.4K بازدید

قاضی زاده هاشمی: وزیر ورزش باید پولادگر را توجیه کند ، صحبت های پولادگر برای عدم تخصیص بودجه به فدراسیون کشتی جنبه طنز دارد ، کمک مجلس به فدراسیون کشتی جدا از بودجه ای است که باید به این فدراسیون پرداخت شود 

دیدگاه ها