سرباز قهرمان می تواند در پیروزی مقابل آمریکا یا انگلیس حاصل شود

ایران - 08 تیر 1401 ساعت 20:18 - 17.2K بازدید

باران چشمه : "سرباز قهرمان" می تواند در گروی  پیروزی مقابل آمریکا یا انگلیس حاصل شود

دیدگاه ها