رادیو ورزش در بسیاری از عرصه ها از تلویزیون پیش افتاده

حواشی - 08 تیر 1401 ساعت 19:31 - 760 بازدید

صحبت های مسعود اسکویی پیشکسوت رسانه و  رادیو ورزش در حاشیه ۲۴ سالگرد تاسیس رادیو ورزش:  

رادیو ورزش در بسیاری از عرصه ها از تلویزیون پیش افتاده است

دیدگاه ها