کافی: برنامه لیگ فشار زیانباری به همه تیم ها می آورد

فوتسال - 07 تیر 1401 ساعت 19:30 - 904 بازدید

محمد رضا کافی مدیر عامل تیم فوتسال مس سونگون: برنامه لیگ فشار زیانباری به همه تیم ها می آورد

دیدگاه ها