یوسف کرمی: علی آقا گفت صدای من را تقلید کن

حواشی - 07 تیر 1401 ساعت 09:06 - 6.9K بازدید

یوسف کرمی (کمدین و بازیگر): به شدت پرسپولیسی هستم

یوسف کرمی: برای تقلید صدا از بزرگان اجازه گرفتم

دیدگاه ها