هادی عقیلی: برخی در فوتبال جای خودشان نیستند

حواشی - 07 تیر 1401 ساعت 08:45 - 2.6K بازدید

هادی عقیلی: بعضی از مدیران در حد فوتبال نیستند

انتقاد هادی عقیلی از مدیران حضور مدیران غیر فوتبالی
 

دیدگاه ها