صحبت های شهاب زندی مدیر عامل باشگاه شمس آذر

لیگ 1 - 06 تیر 1401 ساعت 20:38 - 318 بازدید

صحبت های شهاب زندی مدیر عامل باشگاه شمس آذر قزوین پس از پایان جلسه برخی از مدیر عامل های لیگ یک به میزبانی استقلال خوزستان

دیدگاه ها