صحبت های کاظم قرجه قائم مقام باشگاه چوکا تالش

لیگ 1 - 06 تیر 1401 ساعت 20:01 - 527 بازدید
0
اشتراک

صحبت های کاظم قرجه قائم مقام باشگاه چوکا تالش پس از پایان جلسه برخی از مدیر عامل های لیگ یک به میزبانی استقلال خوزستان

دیدگاه ها