صحبت های پرویزی مدیر عامل خوشه طلایی ساوه

لیگ 1 - 06 تیر 1401 ساعت 19:54 - 239 بازدید

صحبت های پرویزی مدیر عامل خوشه طلایی ساوه پس از پایان جلسه برخی از مدیر عامل های لیگ یک به میزبانی استقلال خوزستان

دیدگاه ها