فازمتر: جلو آقا کریمم می خوای با بادیگارد بری؟

پادکست فازمتر - 05 تیر 1401 ساعت 21:05 - 11.6K بازدید

یکشنبه ۵ تیر: جلو آقا کریمم می خوای با بادیگارد بری؟

فازمتر امروز از بادیگارد آوری بیزار می شود  

فازمتر امروز از درگیری در مجمع فدراسیون کشتی می گوید  

فازمتر امروز  از عصبانیت آقای پیکه بعد از جدایی از کانون خانواده غمگین می شود 

فازمتر رو می تونید در کست باکس هم بشنوید

دیدگاه ها