فریادشیران: برگزاری اردوی خارجی حرام است!

حواشی - 04 تیر 1401 ساعت 22:50 - 9.5K بازدید

فریادشیران: اگر همه چی خارجی خوب است پس رئیس فدراسیون را هم از خارج بیاورید
با این هزینه ها رفتن به اردوی خارجی از نظر من حرام است
با 2 میلیارد می‌توان بهترین آکادمی ها را راه اندازی کرد

دیدگاه ها