معاون وزیر ورزش از مجمع کشتی قهر کرد!

کشتی - 04 تیر 1401 ساعت 17:29 - 10.3K بازدید

پولادگر: دبیر با هوچی گری نگذاشت یک مساله ساده حل شود!

یک ساعت حرف زدند، اما اجازه ندادند من حرف بزنم

دیدگاه ها