توضیحات علیرضا دبیر در خصوص هزینه های کشتی

کشتی - 04 تیر 1401 ساعت 17:11 - 7.3K بازدید
1
اشتراک

توضیحات علیرضا دبیر در خصوص هزینه های کشتی:

 

به امید وزارت ورزش بودیم، اعزام هایمان انجام نمی شد

دیدگاه ها