افشاریان: قطعا در فصل آینده هم VAR نداریم

ایران - 01 تیر 1401 ساعت 23:17 - 9K بازدید
9
اشتراک

افشاریان: منتظر VAR در فصل آینده نباشید ، حتی یک مورد عملکرد مشکوک در داوری نداشتیم

دیدگاه ها