جابری : از سال ۹۸ مجمع عمومی سازمان لیگ فوتسال برگزار نشده است

ایران - 31 خرداد 1401 ساعت 11:12 - 1.3K بازدید
0
اشتراک

جابری سرپرست سازمان لیگ فوتسال: از مردادماه سال ۹۸ مجمع عمومی سازمان لیگ فوتسال برگزار نشده است

دیدگاه ها