صحبت های افسر امنیتی AFC در کارگاه آموزشی افسران امنیتی

لیگ برتر - 30 خرداد 1401 ساعت 11:31 - 2.4K بازدید

صحبت های مستر چامیز افسر امنیتی  AFC  در کارگاه آموزشی افسران امنیتی باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال وفوتسال

دیدگاه ها