مهارت های اورلین شوامنی ستاره جدید رئال مادرید

عملکرد بازیکن - 03 تیر 1401 ساعت 10:01 - 10.4K بازدید

اورلین شوامنی با قراردادی 6 ساله به رئال مادرید پیوست

دیدگاه ها