دلایل مازیار زارع برای بازی ندادن به مرادمند و یزدانی

لیگ 1 - 19 خرداد 1401 ساعت 15:32 - 25K بازدید

دلایل مازیار زارع برای بازی ندادن به مرادمند و یزدانی
مازیار زارع : مرادمند و یزدانی شرایط روحی خوبی نداشتند

دیدگاه ها