حسینی: بازیکنی مثل امباپه دنیا را سرکار گذاشته است

لیگ برتر - 17 خرداد 1401 ساعت 00:00 - 4.4K بازدید

مجتبی حسینی: نبود مهاجم نوک یک مشکل جهانی است

حسینی: بازیکنی مثل امباپه دنیا را سر کار گذاشته

دیدگاه ها