پارامتر؛ بررسی صحنه های مشکوک در VAR بومی

پارامتر - 10 خرداد 1401 ساعت 21:31 - 5K بازدید

پارامتر سیزدهم: بررسی صحنه های مشکوک در VAR بومی

در پارامتر این هفته از تلاش مربیان برای بررسی صحنه های مشکوک بازی در نبود یک مرجع مشخص برای بررسی این صحنه ها خواهیم گفت و در ادامه هم از تولید وی ای آر داخلی بدون مجوز صحبت خواهیم کرد.

دیدگاه ها