با وظیفه فیزیوتراپ رئال مادرید آشنا شوید

اسپانیا - 03 خرداد 1401 ساعت 16:43 - 8.3K بازدید
0
اشتراک

با وظیفه فیزیوتراپ رئال مادرید آشنا شوید؛

نحوه آماده سازی بدنی بازیکنان رئال مادرید قبل و بعد از بازی

(زیرنویس فارسی)

دیدگاه ها