پارامتر دوازدهم: صلاح ملک خویش خسروان دانند آقای رونالدو

پارامتر - 31 اردیبهشت 1401 ساعت 01:42 - 13.8K بازدید

پارامتر - آیتم طنز از "ورزش‌سه"  

پارامتر دوازدهم: صلاح ملک خویش خسروان دانند آقای رونالدو

 

در پارامتر این هفته از احساسات متناقض اقای رونالدو خواهیم گفت و در ادمه هم پارامتر از نگرانی هیا خود در خصوص آقای فرگوسن با شما صحبت خواهد کرد و در انتهاهم پارامتر از شما می خواهد گریه کنید، بخصوص میلانی های عزیز.

دیدگاه ها