مدارکی از فوتبال پایه داریم که اصلا قابل پخش نیست!

فوتبال باشگاهی - 30 اردیبهشت 1401 ساعت 15:53 - 5.6K بازدید

صحبت های تلخ مجتبی پوربخش درباره مشکلات و فسادهای فوتبال پایه

دیدگاه ها