پیوس: از این مسابقات و رشته اتومبیل رانی لذت بردم

فوتبال باشگاهی - 30 اردیبهشت 1401 ساعت 13:02 - 861 بازدید

فرشاد پیوس: استقبال فوق العاده ای از مسابقات اتومبیل رانی شد

پیوس: از این به بعد یکی از طرفدران اتومبیل رانی هستم

مسابقات درگ قهرمانی کشور (شتاب) 30 اردیبهشت ماه در پیست اتومبیلرانی آزادی برگزار میشود

دیدگاه ها