اصولی: هزینه پرواز اختصاصی بیش از 10 میلیارد است

ایران - 24 اردیبهشت 1401 ساعت 09:50 - 3079 بازدید

دیدگاه ها